Služby

Naše bezpečnostní agentura je schopna po úvodních konzultacích a prohlídce objektu/areálu vypracovat v krátkém čase vysoce profesionální nabídku a následně ji stejně efektivně realizovat.

Event security

Nabídka EVENT SECURITY | All inclusive… vznikla na základě zjištěných potřeb v oblasti event security a bezpečnostních služeb všech našich klientů. Nabídka “trojí komplexnosti“ zajistí pořadatelům (organizátorům) společenských, sportovních a kulturních akcí – maximální pohodlí v případě splnění legislativních požadavků na ochranu osob, které jsou při pořádání takových to akcí vyžadovány. Součinnost všech výše uvedených složek (event security, požární ochrana, RESCUE), je plně v režii naší bezpečnostní agentury Čechymen.

Více info

Ostraha objektů

Fyzická ostraha objektů

Naše bezpečnostní agentura ČECHYMEN s.r.o. zajistí vnější i vnitřní fyzickou ostrahu objektů. Bezpečnostní služby jsou prováděny dle pečlivě vytvořené objektové směrnice. Fyzická ostraha zaručí patřičnou ostrahu objektu, bezpečnost před nežádoucím vniknutím do objektu, krádežemi nebo cíleným ničením majetku.

Více info

Detektivní služby

Detektivní služby

Detektivní služby zajišťuje naše bezpečnostní agentura pro klienty, kteří potřebují vyřešit nebo prokázat diskrétně problém, nejčastěji v úniku informací, vedoucí k finančním ztrátám společnosti nebo snížení obchodních aktivit v podobě vynášení důležitých a důvěrných informací a materiálu ze společnosti. Naše bezpečnostní agentura vám nabízí všechny výhody špičkové detektivní agentury.

Více info

Film security pro produkce

Film Security

Bezpečnostní agentura ČECHYMEN má bohaté zkušenosti se zajišťováním filmových a televizních přímých přenosů (film security). Ostrahou objektu je zde myšleno nepřetržitá ochrana osob a prostoru natáčení filmových, televizních a komerčních lokací. Monitoring vozidel a osob při vstupu do prostoru natáčení.

Více info

Club security - ochranka pro kluby

Club security

Naše bezpečnostní agentura poskytuje tuto speciální bezpečnostní službu již od roku 2004. V současné době dokáže služba Club Security našim klientům nabídnout dostatečný počet zkušených, proškolených pracovníků včetně kompletního technického vybavení vhodného k zajištění společenských večírků, výstav, vernisáží, politických meetingu, diskoték a klubů.

Více info

VIP security, limousine service

BODYGUARD & LIMOUSINE SERVICE

Naše bezpečnostní agentura nabízí kromě security a jiných bezpečnostních služeb také bodyguarding neboli ochranu osob a security servis VIP v maximální možné kvalitě.

Více info

Rescue na akcích - zdravotní tým

RESCUE

Zdravotnická organizace RESCUE OSTRAVA vznikla v roce 2006.
Od té doby se tým RESCUE OSTRAVA rozrostl v početnou skupinu vysoce specializovaných zdravotnických pracovníků v oblasti první pomoc, rescue, asistence a pomoci postiženým. Tento tým má za sebou nespočet zásahů na různorodých akcích. Hlavním cílem naší společnosti je přiblížit problematiku poskytování první pomoci laické veřejnosti, různým věkovým skupinám. Služba Rescue také nabízí pomoc postiženým a osobám se zdravotním znevýhodněním.

Více info

Požární ochrana na akcích

Požární ochrana

Provádíme poradenskou a konzultační činnost v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO).

Více info

Pult centrální ochrany

Pult centrální ochrany PCO

Prostřednictvím systému lze sledovat stav jednotlivých objektů (rodinné domy, administrativní budovy, průmyslové haly, atd.) a zároveň zaznamenávat události do databáze. Pokud dojde k narušení objektu, přijmeme poplach na našem PCO, okamžitě vyšleme zásahovou jednotku a telefonicky vás informujeme. Poté provedeme další nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti ve vašem objektu.

Více info