Týmový duch

Věříme v sílu týmové práce. Díky spolupráci všech našich zaměstnanců vytváříme jeden velký tým, který dokáže efektivně a účinně zvládat všechny projekty, se kterými se při naši práci setkáme. Navzájem si také vyměňujeme cenné zkušenosti, které zvyšují potenciál naší společnosti. Táhneme za jeden provaz.

Flexibilita

Velkou přidanou hodnotou naší společnosti je také flexibilita, která je nedílnou součástí naši práce. Vždy se snažíme vyjít vstříc a přizpůsobit se změně nastavení, které mnohdy přijde na poslední chvíli.

Komunikace

Komunikace je základ dobré spolupráce a proto si na ni zakládáme. Naši zásadou je vždy komunikovat přímo a oboustranně. Pokládání zpětné vazby se také řadí do velmi důležitých částí naši práce, prostřednictvím které dochází k zlepšování spolupráce a také v neposlední řadě k zkvalitnění samotných služeb.

Orientace na zaměstnance

Všichni naši zaměstnanci pracují s velkým nasazením, elánem a kreativitou a vytvářejí ČECHYMEN. Naše společnost coby zaměstnavatel se snaží ke všem zaměstnancům přistupovat individuálně, rozvíjet je a pracovat s nimi. Se zaměstnanci také pracujeme pomocí našeho projektu DIAMANT, který se zaměřuje na proces rozvoje zaměstnanců, jak z hlediska profesního, tak osobního.

Profesionalita

Na projektech, které realizujeme, se z našich řad podílejí vždy odborníci s veškerými předpoklady k tomu, aby dokázali vždy efektivně, odpovědně a s plným nasazením pomoct klientovi k jeho spokojenosti a naplnění všech očekávání a důvěrou, kterou do nás klienti vkládají. Dokládá to i naše vnitropodnikové školení, prostřednictvím kterého zvyšujeme kvalifikaci našich zaměstnanců.