tymovyduch

Týmový duch

Věříme v sílu týmové práce. Díky spolupráci všech našich zaměstnanců vytváříme jeden velký tým, který dokáže efektivně a účinně zvládat všechny projekty, se kterými se při naši práci setkáme. Navzájem si také vyměňujeme cenné zkušenosti, které zvyšují potenciál naší společnosti. Táhneme za jeden provaz.

 

flexibilita=

Flexibilita

Velkou přidanou hodnotou naší společnosti je také flexibilita, která je nedílnou součástí naši práce. Vždy se snažíme vyjít vstříc a přizpůsobit se změně nastavení, které mnohdy přijde na poslední chvíli.

 

komunikace

Komunikace

Komunikace je základ dobré spolupráce a proto si na ni zakládáme. Naši zásadou je vždy komunikovat přímo a oboustranně. Pokládání zpětné vazby se také řadí do velmi důležitých částí naši práce, prostřednictvím které dochází k zlepšování spolupráce a také v neposlední řadě k zkvalitnění samotných služeb.

 

orientacenazamestnance

Orientace na zaměstnance

Všichni naši zaměstnanci pracují s velkým nasazením, elánem a kreativitou a vytvářejí ČECHYMEN. Naše společnost coby zaměstnavatel se snaží ke všem zaměstnancům přistupovat individuálně, rozvíjet je a pracovat s nimi. Se zaměstnanci také pracujeme pomocí našeho projektu DIAMANT, který se zaměřuje na proces rozvoje zaměstnanců, jak z hlediska profesního, tak osobního.

 

Jprofesionalita

Profesionalita

Na projektech, které realizujeme, se z našich řad podílejí vždy odborníci s veškerými předpoklady k tomu, aby dokázali vždy efektivně, odpovědně a s plným nasazením pomoct klientovi k jeho spokojenosti a naplnění všech očekávání a důvěrou, kterou do nás klienti vkládají. Dokládá to i naše vnitropodnikové školení, prostřednictvím kterého zvyšujeme kvalifikaci našich zaměstnanců.