Pult centrální ochrany PCO

Prostřednictvím systému lze sledovat stav jednotlivých objektů (rodinné domy, administrativní budovy, průmyslové haly, atd.) a zároveň zaznamenávat události do databáze.

Proč zvolit nás?

Pokud dojde k narušení objektu, přijmeme poplach na našem PCO, okamžitě vyšleme zásahovou jednotku a telefonicky vás informujeme. Poté provedeme další nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti ve vašem objektu. Výhody proč mít PCO jsou:

 • Jistota bezpečného domova
 • Jistota, že profesionálně vycvičení zaměstnanci zkontrolují napadený objekt a zajistí zatčení případného pachatele minimálně do příjezdu PČR
 • Fungování záložního pracoviště PCO na jiném místě pro případ krizové události
 • Zajištění komunikace s PČR a dalšími složkami IZS
 • Služba MOJE PCO – možnost stálého (on-line) přehledu na napojení vašeho objektu pomocí „virtuálního klienta“, který lze snadno kontrolovat na vašem chytrém telefon

JAK ZAJISTIT SLUŽBU PCO?

Ve směnách nepřetržitého provozu PCO se v dálkové ostraze objektů střídají operátoři PCO. Ti bedlivě sledují střežené zóny monitorované pomocí napojení PCO na bezpečnostní čidla, kamerový systém nebo EZS. Permanentně vyhodnocují data zasílaná na PCO. Dojde-li k odchylce od normálu, reagují operátoři neodkladně dle smluvené dohody, např. výjezdem zásahové jednotky PCO, informují kontaktní osoby, případně Policii ČR. V rámci služby vždy garantujeme:

 • 24 hodinový monitoring EZS, možnost ovládání dalších zařízení
 • Monitoring výstupů kamerových systémů, možnost propojení s výstupy EZS
 • Okamžité vyhodnocení přijatých událostí s následným prověřením popř. zásahem v souvislosti s ochranou zdraví a majetku osob
 • Okamžitý výjezd zásahové jednotky při narušení objektu
 • Kontrola EZS přes mobilní telefon nebo email
 • Zajištění bezpečnosti v objektu do příchodu klienta v případě narušení
 • Vyrozumění klienta podle předem stanovených postupů zásahového plánu
 • Údržba, revize, opravy a doplnění EZS za bezkonkurenční ceny