Fyzická ostraha objektů

Naše bezpečnostní agentura ČECHYMEN s.r.o. zajistí vnější i vnitřní fyzickou ostrahu objektů. Bezpečnostní služby jsou prováděny dle pečlivě vytvořené objektové směrnice. Fyzická ostraha zaručí patřičnou ostrahu objektu, bezpečnost před nežádoucím vniknutím do objektu, krádežemi nebo cíleným ničením majetku.

Proč zvolit nás?

Bezpečnostní služba zajišťuje vchod do budovy, pohyb osob a pravidelnou kontrolu vjezdu a výjezdu automobilů do a z objektu, včetně patřičné evidence a monitoringu vozidel. Ostraha objektu obsahuje rovněž monitoring areálu a všech jemu příslušejících budov, skladů, parkovišť, aj...

Výkonem bezpečnostní služby rozumíme aktivní celoplošnou fyzickou ochranu majetku a ochranu osob ve výše zmíněném objektu dané společnosti za použití předepsané výstroje a výzbroje fyzické ostrahy, zejména pak:

 • Iniciativní, příkladné a samostatné předcházení vzniku všech negativních jevů, které mohou mít nepříjemný dopad na klidnou a nerušenou práci managementu, zaměstnanců, hostů a mohou poškodit dobré jméno společnosti
 • Reprezentativní a kvalitní výkon služby
 • Rychlý a spolehlivý zásah v případě mimořádných událostí
 • Spolupráce s policií, zejména formou poskytnutí informací, zajištěním míst při - spáchání trestných činů a zamezení dalších protiprávních jednání do příchodu policie
 • Znalost a ochrana prvků elektrické, zabezpečovací a protipožární signalizace pro případ mimořádné situace
 • Dodržování režimových opatření stanovených objednavatelem pro daný objekt

Další nabízené služby v oblasti fyzické ostrahy:

 • Zajištění vnější i vnitřní fyzické ostrahy objektů
 • Výkon za předepsané výstroje a výzbroje fyzické ostrahy
 • Znalost ovládacích prvků EZS a EPS
 • Dodržování režimových opatření daného objektu
 • Fyzická ostraha se psem – psovodi (psi se zkouškou/bez zkoušky)
 • Služby recepce / vrátnice
 • Další služby dle požadavku klienta

Bezpečnost objektu je rovněž zajištěna pravidelnými obchůzkami pracovníky fyzické ostrahy. Na přání klienta zabezpečují noční fyzickou ostrahu objektu psovodi se psy, vycvičenými k tomuto účelu.