Požární ochrana

Provádíme poradenskou a konzultační činnost v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO).

Proč zvolit nás?

Naše bezpečnostní agentura se zaměřuje zejména na poradenství v problematice pracovních podmínek, hygienických předpisů, zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, identifikace a vyhodnocení rizik spolu s návrhy na opatření k jejich odstranění či minimalizaci tedy požární bezpečnost a protipožární prevenci. V neposlední řadě je poradenská a konzultační činnost v oboru bezpečnostních akcí a protipožární ochrany.

Všechny tyto činnosti provádí bezpečnostní agentura Čechymen jak pro již fungující firmy tak i pro firmy začínající. Nejzávažnějším rizikem je ohrožení vyplývající z vlastního charakteru (bezpečnost práce, slabá požární ochrana) zajišťované akce (festival, club, aj..). Dopad rizika je na úrovni požáru – scény, pódia, dekorace nebo zákulisí. Pro důkladnou protipožární prevenci navrhuje naše bezpečnostní agentura rozmístění dostatečného počtu výstražných zákazových cedulí a informováním především štábu o bezpečnosti práce a zákazu kouření!!!

Riziko vzniku vznícení jakékoliv techniky lze eliminovat důsledným dodržováním protipožární ochrany, pracovních postupů a bezpečnosti práce všemi pracovníky. Jako nezbytná součást požární ochrany a požární bezpečnosti se nám jeví přítomnost proškolených pracovníků v protipožární prevenci a úzké spolupráci s profesionálními hasiči.

Podíleli jsme se:

Preventivně výchovný program Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva získal titul projekt roku 2009. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje již pátým rokem zastřešuje na území Moravskoslezského kraje projekt protipožární prevence a požární bezpečnosti Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Jak už z názvu vyplývá, projekt je zaměřen na vzdělávání dětí základních škol v protipožární prevenci a požární bezpečnosti. V roce 2005 bylo koncepcí projektu stanoveno implementovat projekt do alespoň 60 % základních škol v Moravskoslezském kraji.

Naše bezpečnostní agentura nabídla HZS MSK spolupráci na projektu protipožární ochrany a především požární prevence HASÍK a aktivně usilujeme o rozšíření požární ochrany do podvědomí i těch nejmenších a nejmladších z nás. Vedoucí pracovníci naší bezpečnostní agentury se aktivně podílí jako instruktoři požární bezpečnosti tohoto významného projektu protipožární prevence. Věříme, že právě preventivně výchovná činnost je základním pilířem požární ochrany pro klid a bezpečí.

Tímto děkujeme nejen HZS MSK za možnost se na projektu požární bezpečnosti podílet, ale také vedení základních škol umožnit dětem účast na projektu. Velké díky však také patří našim instruktorům protipožární ochrany a prevence, kteří se dané problematice věnují a mají zájem informace předávat dále.