Event security

Nabídka EVENT SECURITY | All inclusive… vznikla na základě zjištěných potřeb v oblasti event security a bezpečnostních služeb všech našich klientů. Nabídka “trojí komplexnosti“ zajistí pořadatelům (organizátorům) společenských, sportovních a kulturních akcí – maximální pohodlí v případě splnění legislativních požadavků na ochranu osob, které jsou při pořádání takových to akcí vyžadovány. Součinnost všech výše uvedených složek (event security, požární ochrana, RESCUE), je plně v režii naší bezpečnostní agentury Čechymen.

Čechymen je jednička v event security v ČR

Při vytváření individuální nabídky (bezpečnostní služby) pro klienta pak vždy maximálně zohledňujeme jeho konkrétní potřeby event security a bezpečnostních služeb. Naše bezpečnostní agentura je připravena převzít za klienta zodpovědnost za komplexní bezpečnost akce. Díky naší event security nemusí pak klient jednat se třemi subjekty a koordinovat jejich součinnost, ale naopak se může plně věnovat organizování akce.

Naše bezpečnostní agentura převezme komunikaci s orgány státní správy a místní samosprávy a složkami integrovaného záchranného systému při spolupráci na řešení vzniklých situací. A naši pracovníci Event Security vás budou neprodleně informovat o jejich řešeních v návaznosti na koordinaci s produkcí. Dokumentujeme průběh celé akce s cílem zdokonalit v budoucnu režim ostrahy a bezpečnostní služby.

V oblasti naší bezpečnostní služby Event Security je naše bezpečnostní agentura schopna po úvodních konzultacích a prohlídce objektu/areálu vypracovat v krátkém čase vysoce profesionální nabídku a následně ji stejně efektivně realizovat.

Trojí komplexnost event security je přesně typ bezpečnostní služby, který zajistí dostatečnou ochranu (bezpečí) osob a ochranu majetku na pořádané akci.

Všichni naši pracovníci budou oděni ve stejnokroji vhodném pro zajišťovanou akci (od bezpečnostních vest přes klasické strážní stejnokroje po oblek) s označením Čechymen-SECURITY a vybaveni nezbytnými pomůckami pro bezproblémové zajištění všech bezpečnostních služeb akce.

Vlastní zajištění akce probíhá v úzké spolupráci s klientem, který buď osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby komunikuje s velitelem akce. Ten přímo řídí podřízené pracovníky Event Security a je ve stálém rádiovém spojení s operačním centrem, službou Rescue a Požární hlídkou pro případ řešení mimořádných událostí a poskytnutí maximální ochrany osob, event security, ochrany majetku a požární ostrahy.

Co všechno může Event Security zajišťovat?

 • Kontrolu oprávněnosti vstupu
 • Prohlídky proti vnášení nepovolených předmětů
 • Dohled nad dodržováním veřejného pořádku
 • Střežení šaten, VIP prostor
 • Střežení backstage (zázemí), pódia, techniky
 • Střežení uzavřených prostor
 • Preventivní dohled proti kapesním krádežím
 • Ostraha oplocení - zabránění nepovolenému vstupu zvenčí
 • Navádění vozidel na příjezdových komunikacích a parkovištích
 • bezpečnostní dohled na parkovišti
 • osobní ochrana VIP osob (bodyguard services)
 • hostesky
 • poskytování informací návštěvníkům
 • prodej vstupenek a další služby související s bezpečnostní akce
 • pronájem mobilního oplocení, zábran, nášlapů, koridorů apod.
 • pronájem mobilních kontejnerů, toalet, sprch
 • úklid po akci