RunCzech

V roce 2012 byla spuštěna běžecká liga RunCzech, která se skládá ze tří pražských závodů (maraton, 1/2maraton, Grand Prix), ze čtyř 1/2maratonů v Českých Budějovicích, Olomouci, Ústí nad Labem a Karlových Varech a hostujícího maratonu (2013 Košice, 2014 New York)
Dohromady se v roce 2014 našich závodů zúčastnilo 69 807 běžců.

Sportovní Nad 10.000 Vícedenní

Základní info o spolupráci

Security

title

90 - 300 dle požadavku

VIP

title

10 - 20 dle požadavku

Rescue

title

Pouze na vyžádání

Fire rescue

title

6 lidí

Doba projektu

title

30 dní (spolupráce přes 3 roky)

Čechymen pro RunCzech

S produkcí spolupracujeme od roku 2010, kde pro jednotlivé města nastavujeme bezpečnost, koordinaci a logistiku dopravy. Naši velitelé řeší nespočet nečekaných situacích, od doprovodu chráněných osob, až po zábory nebo nevhodně parkující auta v trati závodu.

Během spolupráce se nám podařilo minimalizovat počet parkujících vozidel přímo v trati závodu a to především díky proaktivnímu přístupu k rezidentům v daných lokalitách. Sportovně zaměřená událost je specifická nejen díky náročnosti klienta, ale především kvůli neustále se měnícím situacím během závodu, po celé délce trati (od 10 - 42 Km), která musí být zabezpečena podle nejpřísnějších pravidel.

Ve všech městech úzce spolupracujeme s IZS a zástupci pomocných složek. Řízení probíhá společně na řídícím štábu celé akce, tím máme možnost rychlé a efektivní reakce na vzniklé komplikace. RunCzech díky své velikosti a oblibě na nezbytně nutnou dobu ochromí celé město, protože je zapotřebí zajistit bezpečí běžců a zajistit plynulý průběh. 

Navštivte web akce: http://www.runczech.com/

Poskytované bezpečnostní služby

 • Kontrolu oprávněnosti vstupu 
 • Kontrola diváckých zón
 • Koordinace a navigace návštěvníků
 • Prohlídky proti vnášení nepovolených předmětů
 • Dohled nad dodržováním veřejného pořádku
 • Střežení šaten, VIP prostor
 • Střežení uzavřených prostor
 • Preventivní dohled proti kapesním krádežím a prodeji drog
 • Činnost preventivních požárních hlídek
 • Řízení dopravy
 • Kooperace z IZS
 • Informativní výpomoc návštěvníkům

Rádi dodáme bezpečnostní řešení i pro vaši akci: