Mäinl Dance

Mäinl Dance hall je jeden z největších a nejúspěšnějších klubů na Sev. Moravě, který byl pod novým vedením znovuotevřen v roce 2010. Každý víkend se sjíždějí lidé z nemalého okolí, aby mohli navštívit tento klub v Novém Jičíně. Kapacita Mäinl Dance hall je přibližně 600 lidí. Mezi jeho přednosti patří jedno z nejkvalitnějších klubových ozvučení, nejmodernější světelný parket, VIP místnost. Samotné prostředí klubu Mäinl Dance hall bylo navrhováno designerem z Las Vegas. Klub je připraven k vytvoření jedinečné atmosféry pro návštěvníka ať už kvalitní taneční hudbou, nebo fotbálkem či abstraktní taneční projekci s možností 3D.

Indoor Klubová Do 1.000 Průběžná

Podobné Klubová

Základní info o spolupráci

Security

title

1 - 6 dle akce

VIP

title

2 - 4 na vyžádání

Rescue

title

Pouze na vyžádání

Doba projektu

title

5 let

Čechymen pro Mäinl Dance

Díky spolupráci s agenturou ČECHYMEN se povedlo efektivně snížit riziko konfliktů mezi zákazníky. Zamezit vstupu podnapilých či agresivních osob, vstupu osob s nebezpečnými/nepovolenými předměty, vynášení nápojů ven z prostor klubu a tím znečišťování okolních ulic. V neposlední řadě máme vliv na zefektivnění výběru vstupného z důvodů dvojité kontroly našimi zaměstnanci.

Navštivte web akce: http://www.majnldance.cz/

Poskytované bezpečnostní služby

  • Kontrolu oprávněnosti vstupu do klubu
  • Dohled nad dodržováním veřejného pořádku v prostorách klubu i v jeho těsné blízkosti
  • Koordinace a navigace návštěvníků
  • Prohlídky proti vnášení nepovolených předmětů
  • Dohled nad dodržováním veřejného pořádku
  • Střežení šaten, VIP prostor
  • Střežení uzavřených prostor
  • Preventivní dohled proti kapesním krádežím a prodeji drog

 

 

Rádi dodáme bezpečnostní řešení i pro vaši akci: