Apokalypsa

Apokalypsa – fenomén elektronických parties ve střední Evropě se u nás letos uskutečnila již po čtyřicáté. Tento elektronický indoor se se svou historií a tradicí řadí mezi nejdéle trvající hudební akce svého žánru v České republice.

Indoor Do 10.000 Jednodenní

Základní info o akci

Security

title

25 - 40 osob

Fire rescue

title

3 - 5 osob

Rescue

title

4 - 6 (+ vozy RZP)

Trvání akce

title

1 den

Výsledek spolupráce

Akci Apokalypsa střežíme historicky velice dlouho a měli jsme možnost akci zajišťovat na většině míst, kde se konala.

Proto také můžeme tvrdit, že jsme historicky dopomohli nastavit bezpečnostní opatření celé akce od jejich počátků až po obsazení vyprodaného pavilonu P na brněnském výstavišti.

Stejně jako Magnetic festival, jedná se o časově dlouhou akci končící v ranních hodinách a hlavními úkoly našich pracovníků je dohlížet na dodržování návštěvního řádu akce a plynulost vpouštění návštěvníků do haly.

Vzhledem k povaze a délce akce zde míváme i mnoho zásahů naší zdravotnické hlídky a s potěšením můžeme konstatovat, že všechny ročníky proběhly bez větších komplikací, což jistě také hovoří o našich kvalitách a celkovém profesionálním působení.

Dodané služby pro event?

  • Kontrolu oprávněnosti vstupu
  • Bezpečnostní prohlídky na vstupu do haly
  • Prohlídky proti vnášení nepovolených předmětů
  • Dohled nad dodržováním veřejného pořádku
  • Střežení VIP prostor a backstage
  • Zdravotnická asistence
  • Preventivní požární hlídka

 

 

Rádi dodáme bezpečnostní řešení i pro vaši akci: