Název projektu: Informační systém Security Eye

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020
Výzva II programu podpory ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – Tvorba nových IS/ICT řešení

Název projektu:Informační systém Security Eye

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020
Výzva II programu podpory ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – Tvorba nových IS/ICT řešení 

Cílem projektu je tvorba IS Security Eye, ve shodě s programem ICT a sdílené služby – aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení.

Cíle bude dosaženo vytvořením samostatného IS, který bude reflektovat nově vzniklé požadavky zákazníků na moderní způsob řízení bezpečnostní agentury s důrazem na řešení operativy stabilních objektů a bezpečnosti kulturních a společenských akcí. Aplikace bude řídit celý průběh akce od jejího prvotního naplánování přes řízení pracovníků až po jejich účetní evidenci.

  

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Projekt Security EYE

Internetová prezentace: <<Zde>>